Πώληση ακινήτου χωρίς φορολογική ενημερότητα

By February 25, 2020 May 27th, 2021 Υποθέσεις

Είναι συχνές οι περιπτώσεις που λόγω οικονομικών δυσκολιών, αγοραστές και πωλητές δεν έχουν τα τυπικά στοιχεία για την αγοραπωλησία ενός ακινήτου, ιδίως φορολογική ενημερότητα.

Η παράκαμψη των τυπικών φορολογικών στοιχείων σε μια αγοραπωλησία ακινήτου, ιδίως σε περιπτώσεις τμηματικής καταβολής του τιμήματος, μπορεί να επιτευχθεί με κατάρτιση προσυμφώνου πώλησης. 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν σε περατωμένη υπόθεση ήταν τα εξής: 

  • Συμφωνία για τμηματική εξόφληση
  • Διαμοιρασμός των δόσεων αγοράς, στις οφειλές του πωλητή και τον ίδιο τον πωλητή.                                                                                         Το βήμα αυτό επιτρέπει και ο αγοραστής να εξοφλεί με την δόση δανειστές του αγοραστή και του ακινήτου ώστε να εξοφλούνται οφειλές του ακινήτου (π.χ. τράπεζες) και ο πωλητής να λαμβάνει χρήματα. 
  • Ρύθμιση των δόσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε με το πέρας των καταβολών να εξοφλούνται όλοι και οι δανειστές του ακινήτου, και ο πωλητής. 
  • Ολοκήρωση δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση από τον αγοραστή.                                                                                                                                   Η δυνατότητα αυτοσύμβασης καθιστά περιττή την συναίνεση του πωλητή αν έχει καταβληθεί το τίμημα, απλοποιεί την διαδικασία της οριστικής πώλησης και δίνει τον έλεγχο του ακινήτου στον αγοραστή.
  • Ως δυνατότητα εξασφάλισης του αγοραστή για όσο διαρκεί η αποπληρωμή σε σχέση με το ακίνητο παρέχεται η προσημείωσης υποθήκης του πωλούμενου ακινήτου.

Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου με την ανωτέρω διαδικασία, χωρίς φορολογική ενημερότητα πωλητή.