Χρήστος Λαδάς

Το γραφείο

To γραφείο ιδρύθηκε το 1977 από το Βασίλη Λαδά.

Μέχρι σήμερα έχουμε χειριστεί περισσότερες από 2000 υποθέσεις, σε όλους τους κλάδους δικαίου. Το γραφείο έχει δημιουργήσει νομολογία στο Αστικό, το Ποινικό Δίκαιο και σε ζητήματα ατομικών ελευθεριών.

Επικεφαλής του γραφείου σήμερα είναι ο Χρήστος Λαδάς. Δικηγορεί από το 2000 με έδρα την Πάτρα και διαρκή παρουσία στην Αθήνα. Είναι Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών, με ειδίκευση στο αστικό  και το εμπορικό δίκαιο.

Όλα τα χρόνια το γραφείο και οι συνεργάτες του έχτισαν μια συνεπή διαδρομή έχοντας επιλύσει διαφορές με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Για καλύτερα αποτελέσματα συνεργαζόμαστε και διατηρούμε σχέσεις με δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα.

Στεκόμαστε στο πλευρό επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα φροντίζοντας ζητήματα συμμόρφωσης τους ή διαφορές με διοικητικές αρχές, ζητήματα οικονομικά και θέματα εργατικού δικαίου.

Καθημερινά προσφέρουμε λύσεις σε πλήθος κόσμου σε νομικά ζητήματα, μικρής ή μεγάλης αξίας.