Χρήστος Λαδάς

Το γραφείο

To γραφείο ιδρύθηκε το 1977 από το Βασίλη Λαδά.

  • Xειρίστηκε περισσότερες από 2000 υποθέσεις, δημιουργώντας νομολογίες σε όλους τους τομείς του δικαίου.
  • Eργατικές διαφορές, κληρονομικά, διαφορές πολιτών απέναντι στη διοίκηση, ποινικά δικαστήρια με δημοσιότητα.

Ο Χρήστος Λαδάς, δικηγορεί από το 2001.

  • Διδάκτωρ της Νομικής Αθηνών, με μεταπτυχιακό της Νομικής του Μάντσεστερ, ειδικεύτηκε στο αστικό και το εμπορικό δίκαιο.
  • Έχει επιλύσει διαφορές με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο.
  • Συνεργάζεται με εταιρείες από όλη την Ελλάδα.
  • Υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου είναι της τρέχουσας καθημερινότητας.