Skip to main content

Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τα έσοδα

H ευκαιρία.

Οι δαπάνες μιας εταιρείας που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη εκπίπτουν από τα έσοδα της εταιρείας. εφόσον παραμένουν κερδοφόρες. 

Με πρόσφατη απόφαση της η ΑΑΔΕ (2107/2021) αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών που πραγματοποιούν οι εταιρείες στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση διασαφηνίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4646/2019 (ΚΦΕ), επιτρέπεται κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. γ’ του άρθρου 22 του ΚΦΕ, με το οποίο ορίζεται ειδικά ότι οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Οι διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 22 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014, εφόσον οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο.  

Για παράδειγμα, έστω νομικό πρόσωπο το οποίο το φορολογικό έτος 2020 εμφανίζει έσοδα χρήσεως 1.000€ και δαπάνες χρήσεως 900€, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πόσου 400€. Στην περίπτωση αυτή το υπόψη νομικό πρόσωπο εμφανίζει λογιστικά κέρδη ύψους 100€ και δικαιούται την έκπτωση του συνόλου των δαπανών που αφορούν τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ύψους 400 €.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν πρέπει να συγχέονται με την έννοια της δωρεάς ή της χορηγίας, καθόσον, οι εν λόγω δράσεις αφορούν στην ενσωμάτωση στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης διαδικασιών για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών πτυχών, καθώς και πτυχών που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παραδείγματα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η ευθύνη για το περιβάλλον (π.χ. η υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης απορριμμάτων, τη χρήση βιοπαραγόμενων συσκευασιών, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία), η εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών (π.χ. την αναγνώριση της διαφορετικότητας και την παροχή ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα κ.λπ.), η φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες (π.χ. τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της απασχόλησης ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες, κ.α.).

Αντιθέτως, δε συνιστούν δράσεις για εταιρική κοινωνική ευθύνη η φιλανθρωπία, η απλή δωρεά ή η χορηγία, όπως για παράδειγμα, οι φιλανθρωπικές δράσεις, οι εμπορικές χορηγίες μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις προβάλλουν το σήμα ή τα προϊόντα τους και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη δημόσιων σχέσεων.

Συμπέρασμα: Οι εταιρείες που δαπάνησαν ποσά για δράσεις κοινωνικής ευθύνης έχουν το δικαίωμα να τις αναγνωρίσουν και αναδρομικά από την χρήση του 2014. Στο μέλλον μπορούν να προβλέψουν ότι οι σχετικές δράσεις θα μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα τους, εφόσον παραμένουν κερδοφόρες και μετά την έκπτωση των δαπανών. 

Οι εταιρείες αποκτούν πλέον φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση του κοινωνικού τους ρόλου.