Υποχρέωση δια βίου εκπαίδευσης γονέων για να ικανοποιούν την διατροφή

By February 25, 2020 May 29th, 2021 Οικογενειακό δίκαιο

70/2019 Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Παράλειψη γονέα που υποχρεούται σε διατροφή να εξεύρει εργασία.

Η συνεισφορά του στην διατροφή υπολογίζεται σαν να είχε εισόδημα από εργασία.

Ο γονέας έχει υποχρέωση δια βίου εκπαίδευσης και προσαρμογής στην αγορά εργασίας για να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες της διατροφής.

Σε περίπτωση αδυναμίας του να εργασθεί με σωματική καταπόνηση λόγω προβλήματος υγείας, πρέπει να εξεύρει άλλους τρόπους και εργασίες για να αποκτά εισόδημα.

Σχόλιο. To δικαστήριο αναγνωρίζει την δια βίου μάθηση ως υποχρέωση των γονέων ώστε να προσπορίζουν εισόδημα και για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Το δικαστήριο καταλογίζει κατά πλάσμα δικαίου στον γονέα που δεν εργάζεται ή δεν καταρτίζεται να εργαστεί (ακόμα και αν έχει σωματική καταπόνηση) το εισόδημα που κατά την λογική πορεία των πραγμάτων θα αποκέρδαινε αν εργαζόταν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του (ηλικία, μόρφωση κλπ).