Skip to main content

Προσωπική ευθύνη διοικούντων μελών σε αδικοπραξίες εταιρειών.

54/2019 Άρειος Πάγος 

Χρησιμότητα. Σε περιπτώσεις που κάποιος/α έχει υποστεί άδικη ζημία από μια εταιρεία, έχει δικαίωμα να στραφεί και κατά των μελών της διοίκησης προσωπικά για να αποζημιωθεί. Στη διάθεση σας για κάθε βοήθεια. 

…………………..

Νομικά. 

Kατά το άρθρο 71 ΑΚ: “Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν. Εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης, και το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρον.”

Αν τα διοικούντα όργανα ενός νομικού προσώπου παραβιάσουν υπαίτια με πράξη ή παράλειψη τους κανόνα δικαίου, τότε ευθύνονται και αυτά προσωπικά. Η διάκριση εξάλλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά δεν αλλάζει την ευθύνη τους έναντι των τρίτων.

Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξεως.

Πραγματικά περιστατικά.

Εκτελεστικός διευθυντής ασφαλιστικής εταιρείας  την παρουσίασε με δόλο και παραπλανητικά την εταιρεία ως οικονομικά εύρωστη και ανθηρή ακολουθώντας τη στρατηγική προβολής του νομικού προσώπου, με έμφαση την οικονομική της ακμαιότητα. Όλα τα παραπάνω δεν ήταν αληθή σε γνώση των μελών διοίκησης της εταιρείας.

Τα παραπάνω παρεμπόδισαν τους πελάτες της εταιρείας να λάβουν με ορθοκρισία μια τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής και εν προκειμένω επηρέασαν την οικονομική τους συμπεριφορά ως καταναλωτών, αγοράζοντας ασφαλιστικά προϊόντα της ενώ η εταιρεία πτώχευσε.

Έτσι όμως η ανώνυμη εταιρεία δεν χειρίστηκε δίκαια και θεμιτά τους ενάγοντες ως καταναλωτές κατά την προσυμβατική πληροφόρηση, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημία ανερχόμενη στο προκαταβληθέν από τον καθένα τους ποσό ασφαλίστρου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, ήταν επιφορτισμένοι για το μέλλον και τη νόμιμη βιωσιμότητα της εταιρείας αλλά και την προάσπιση της ασφαλιστικής πίστης.  Με τη μαζική διάθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων στο καταναλωτικό κοινό λίγο πριν πτωχεύσει η εταιρεία παραβίασαν τα καθήκοντα τους αυτά.

Απόφθεγμα. Για τη ζημία τρίτων από τη διοίκηση της εταιρείας μαζί με την εταιρεία ευθύνονται εις ολόκληρον και τα μέλη του συλλογικού διοικητικού της οργάνου.