Κατάχρηση μονοπωλίου

By February 25, 2020 May 27th, 2021 Uncategorized

Αγωγή αποζημίωσης χονδρεμπόρου εναντίον καπνοπαραγωγών για απαγόρευση προμήθειας και διανομής των προϊόντων τους.

Μονοπωλιακή θέση στο δίκτυο διανομής που μπορεί να θίγει τον υγιή ανταγωνισμό.

Εκκρεμεί (2019)