Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και επιδοτούμενα προγράμματα

By April 9, 2021 May 27th, 2021 Υποθέσεις

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών – Αθώωση Διευθύνοντος Συμβούλου Ανώνυμης Εταιρείας για κακοδιαχείριση και υπεξαίρεση κονδυλίων από Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Στοιχειοθέτηση ζημίας της εταιρείας: Για να στοιχειοθετηθεί η ζημία της Εταιρείας πρέπει να αποδειχτεί ότι οι Ελεγκτικές Αρχές των προγραμμάτων καταλόγισαν με έγκυρη διοικητική διαδικασία και έλαβαν χρηματικά ποσά που καταλόγισαν στην Εταιρεία.

Οι καταγγελίες περί κακοδιαχείρισης δεν αρκούν από μόνες τους για να στοιχειοθετήσουν ποινική ευθύνη. 

Για την στοιχειοθέτηση της ζημίας της εταιρείας εξετάστηκε αν προμηθευτές της εταιρείας για τις ανάγκες του προγράμματος άσκησαν πετυχημένες αγωγές κατά της Εταιρείας.

Δεν αποδείχτηκε άρα δεν στοιχειοθετήθηκε ζημία της εταιρείας κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Αθώωση κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών.